skip to main content

Architect bedrijfsgebouw


Sloven Architectuur is een ervaren architect in ontwerpen en uitwerken van bedrijfsgebouwen. Dankzij jarenlange praktijkervaring kunnen wij u helpen uw plannen te realiseren.

Architect van kantoorgebouw tot distributiecentrum

Uw bedrijf heeft meer ruimte nodig dan aanwezig in uw huidige bedrijfsgebouw? U hebt plannen voor een nieuw bedrijfspand? U wilt het bestaande kantoorgebouw uitbreiden of u hebt behoefte aan een grotere bedrijfshal?
Wij hebben als architect van vele bedrijfsgebouwen ruime ervaring met ontwikkelen van kantoren, bedrijfshallen, multifunctionele gebouwen, distributiecentra en dergelijke.

Advies in elke fase van het proces

U hebt plannen voor nieuwe huisvesting van uw bedrijf. Misschien heeft u al een bouwlocatie of bouwkavel op het oog. Met ruim 25 jaar ervaring kunnen we u goed adviseren in alle fases van het bouwproces, zoals de bouwmogelijkheden op een bouwkavel, over de bouwkosten, bouwwijze en architectuur. Ook staan we u terzijde als het gaat om contractvorming, aannemerskeuze en bouwbegeleiding. We nemen desgewenst de lead voor de aanvraag van de vergunningen, het overleg met gemeente, constructeur en andere partijen. We bieden u bij elke stap een deskundig advies.

Haalbaarheid van de bouwplannen

Als ondernemer heeft u natuurlijk ruime ambities. We onderzoeken samen met u of uw bouwplannen realistisch zijn. Aan de hand van uw PvE (programma van eisen) onderzoeken we de omvang van de plannen en of deze aansluiten bij de eisen van het bestemmingsplan. We toetsen of er voldoende ruimte beschikbaar is in oppervlak en hoogte, of er voldoende parkeerplaatsen mogelijk zijn en of de bereikbaarheid goed is, zo nodig ook voor vrachtauto’s. Vervolgens maken we een passend voorlopig ontwerp en toetsen de financiële haalbaarheid van het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw.

Architectuur en bruikbaarheid van uw bedrijfsgebouw

Als architect vinden we natuurlijk dat uw nieuwe bedrijfspand uitstraling moet hebben, het is het visitekaartje van uw bedrijf. Ook de praktische bruikbaarheid en bereikbaarheid van het bedrijfsgebouw zijn belangrijk.
Goede logistieke lijnen en een doordachte routing door het bedrijfsgebouw geven meer efficiëntie in het gebruik. Natuurlijk is een prettige werkomgeving ook belangrijk, deze verhoogt het werkgeluk op de werkvloer en geeft meer productiviteit.
Technische aspecten, zoals hoogte en overspanningen, brandveiligheid en grote brandcompartimenten vergroten de gebruikswaarde van het gebouw.
We hebben in ons netwerk goede constructeurs en adviseurs om samen tot de best passende oplossing te komen voor uw (multifunctioneel) bedrijfsgebouw.

Natuur en Milieu

Duurzaam bouwen is natuurlijk goed voor de flora en fauna, maar ook voor de bedrijfsuitstraling en energiekosten. Tevens wordt duurzaam bouwen ook steeds vaker verlangd door de gemeente. Bij nieuwe bedrijfsgebouwen wordt hier natuurlijk al rekening mee gehouden. Indien er hoge ambities zijn kan het bedrijfspand zelfs voldoen aan de eisen van BREEAM. Het voordeel van BREEAM is dat de ondernemer inzicht krijgt in de duurzaamheid van het vastgoed. Gebouwen met een BREEAM certificering hebben betere keuzes gemaakt op gebied van energiezuinigheid, materiaalgebruik, gezond binnenklimaat en welzijn van de medewerkers.

Bestaande bedrijfshal verduurzamen

Wilt u uw bestaande bedrijfshal of bedrijfspand verduurzamen? Wij als architecten helpen u graag met het maken van de best passende keuzes. Er is veel mogelijk, zoals een hogere isolatiewaarde van gevel en dak, aanleg van zonnepanelen op het dak, natuurinclusief bouwen, gebruik van duurzame bouwmaterialen en energiezuinige verwarmingsinstallaties zoals een warmtepomp en gebruik van bodemwarmte. Duurzaam ondernemen begint met een duurzaam bedrijfspand.

Regenwater op bedrijfshallen

Door een groot dakoppervlak van een bedrijfshal wordt er veel regenwater opgevangen, dit wordt ook wel wateraccumulatie genoemd. Als er niet voldoende hemelwaterafvoeren en overstorten worden ontworpen ontstaat er instortingsgevaar van het dak. Met een goed watermanagement is wateraccumulatie geen probleem.
Het regenwater kan gecontroleerd worden afgevoerd naar een wadi, vijver of ondergrondse retentieopslag, zodat het water weer kan infiltreren in de bodem.
Het regenwater kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld de toiletspoeling in het gebouw of voor wassen van de auto’s en vrachtwagens van het bedrijf.

Neem contact op met uw bedrijfspand architect

Graag helpen we u met het maken van de beste keuzes voor uw nieuwe bedrijfsgebouw. Neem contact met ons op en u ontdekt wat ons architectenbureau voor u kan betekenen.

CONTACT