skip to main content

Kooikershuis 's-Hertogenbosch


Nieuw kooikershuis bij Eendenkooi Maaspoort ‘s-Hertogenbosch.

De eendenkooi in de Maaspoort, oorspronkelijk de Empelse Eendenkooi, stamt uit 1672. Het geheel bestaat uit een vijver, de kooiplas genoemd, met vier vangsloten en een kooikershuis. In de eendenkooi werden vroeger vele eenden gevangen door de kooiker. Het bijbehorende huis diende als woon-/overnachtingsmogelijkheid voor de momenten dat de kooiker meerdere dagen achtereen op de eendenkooi moest werken.

Na de vondst van de fundering van het oude kooihuis zijn er plannen gemaakt voor het opnieuw opbouwen van het kooikershuis. Aan de hand van historisch materiaal van andere kooikershuizen is door ons een ontwerp voor een nieuw kooikershuis gemaakt. In 2012 is gestart met de herbouw van het oude kooikershuisje. Het huisje is geheel herbouwd en ingericht zoals het er vroeger uit heeft gezien.

Het ontwerp van dit kooikershuis was, met een footprint van 2.50x3.50 m1, voor ons de opdracht voor de kleinste bedrijfswoning tot op heden.

Het natuurgebied waar de eendenkooi zich bevindt wordt onderhouden door vrijwilligers van de Stichting Eendenkooi Maaspoort. Ze kappen het riet, knotten de wilgen en zorgen ervoor dat de biodiversiteit bevorderd wordt. Door het verwijderen van bijvoorbeeld brandnetels en riet krijgen bijzondere planten- en dierensoorten een kans zich te vestigen in het bos rondom de eendenkooi. Het bijzonder gekleurde ijsvogeltje en de beschermde zwanenbloem zijn daar voorbeelden van.

U kunt met eigen ogen gaan kijken hoe de kooiker toen leefde en werkte. Wilt u meer weten over de historie van de Eendenkooi, of bent u geïnteresseerd in het werk dat haar vrijwilligers doen? Bezoek dan de website www.eendenkooimaaspoort.nl voor meer informatie.

Lees meer

Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - voorgevel
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - achtergevel
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - interieur
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - interieur
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - ontwerp
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - situatie
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - opgraven oude fundering
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - fundering klaar
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - opmetselen muur
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - stellen rondhout
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - aanbrengen dakbedekking
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - klinkervloer
Kooikershuis Maaspoort 's-Hertogenbosch - eendenkooi vangpijp