skip to main content

Herbestemmen


Nadat de bedrijvigheid is verdwenen blijft een leeg gebouw over. Het gebouw vertegenwoordigt een financiële waarde en transformeren of herbestemmen heeft potentie. Wij onderzoeken binnen de kaders van architectuur, techniek en wetgeving de mogelijkheden om uw gebouw duurzaam te transformeren of te herbestemmen.

Wij streven ernaar om de verborgen schoonheid en functionaliteit van het gebouw weer zichtbaar te maken en te komen tot waardevermeerdering in de ruimste zin.
Deze plannen maken we vanuit ons kantoor dat ook gevestigd is in een gebouw dat een herbestemming heeft gekregen, een voormalig kerkje.

WIJZIGEN BESTEMMINGSPLAN
Soms is het noodzakelijk dat met een ander gebruik van het gebouw ook een wijziging van het bestemminsplan noodzakelijk is. Voor veel locaties hebben we hiervoor projectplannen gemaakt en procedures doorlopen. We schrijven een beeldkwaliteitsplan, sturen adviseurs voor bijvoorbeeld flora&fauna, milieu, geluid en dergelijke aan voor het laten onderzoeken en rapporteren op vragen van gemeente en provincie.
Voorbeelden van door ons gewijzigde bestemmingsplannen zijn:

  • inbreiden: tuinen binnen de dorpskern transformeren naar een woningbouw-bestemming,
  • uitbreiden: gebiedswijzigingen van agrarisch naar projectmatige woningbouw,
  • agrarische bestemming omzetten naar een B&B,
  • ruimte-voor-ruimte: stallen slopen om één of meerdere burgerwoningen mogelijk te maken,
  • weilanden geschikt maken voor niet agrarische bedrijfsactiviteiten.

Lees meer