skip to main content

Herbestemming monumentaal gebouw


Voor één van onze opdrachtgevers hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor het herbestemmen van de voormalige militaire bakkerij, gerealiseerd rond 1900. Het gebouw staat nabij “Het Kruithuis’ in ’s-Hertogenbosch.

Jarenlange leegstand en gebruik als (anti)kraakpand deden het monumentale gebouw geen goed. De ontwikkelaar had dit met lede ogen langere tijd aangezien en zag het gebouw verder verpauperen. Met een goede herbestemming leek er mogelijkheid om daadwerkelijk tot een mooie kleinschalige inpassing te komen, die uitstekend zou passen binnen het bestaande stedenbouwkundige kader.
Er is een ontwerp gemaakt om in dit bedrijfsgebouw een (boutique)hotel met kleinschalige horeca te maken. Het hoofdgebouw leende zich uitstekend om er een uitnodigende entree te maken. In de bakkerij werden de meeste hotelkamers gelegd, met uitzicht op het achterliggende openbare park.
Met de herbestemming kreeg het monumentale gebouw weer een passende functie en dus bestaansrecht, zodat het kon worden behouden voor toekomstige generaties.

Lees meer

Herbestemming monumentaal gebouw
Zijgevel monumentaal gebouw
Ontwerp boutique-hotel
Bovenaanzicht monumentaal gebouw
Plattegrond
Bestaande situatie