skip to main content

Wijzigen bestemmingsplan in Udenhout


In een bestaande woonwijk in Udenhout hebben we voor twee naast elkaar wonende buren, beiden met hele diepe achtertuinen, het plan gemaakt om aan de achterkant van hun tuin seniorenbungalows te realiseren. De bestaande woonhuizen liggen op een hoek van een straat zodat ook de achtertuin(en) aan een straat grenzen en hierdoor goed bereikbaar zijn.

Om de twee extra woningen te kunnen realiseren hebben we voor onze opdrachtgevers een stedenbouwkundig ontwerpmodel gemaakt en vervolgens de omgevingsdialoog met de omwonenden gevoerd. We hebben adviseurs ingeschakeld voor het uitvoeren van benodigde noodzakelijke onderzoeken en hebben aansluitend de gehele procedure, om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan, geheel begeleid en ingediend.

Lees meer

Wijzigen bestemmingsplan in Udenhout
Overzicht situatie
Straatbeeld situatie
Aanzicht rechtervoorzijde
Linkervoorzijde ontwerp
Straatbeeld linkerzijde
Situatieschets